Dr. Öğr. Üyesi NEVİN ŞAFAK ODABAŞI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi NEVİN ŞAFAK ODABAŞI

T: (0282) 250 2632

M nsafak@nku.edu.tr

W nsafak.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Biyoloji
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2001-2008
Tez: Linum L. cinsinin Dasylinum (Planchon) Juz. seksiyonunun revizyonu (2008)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1998-2001
Tez: Cirsium baytopae davis and parris (Compositae) üzerinde morfolojik ve palinolojik araştırmalar (2001)
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 1993-1998
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / BOTANİK ANABİLİM DALI
2009-
Araş. Gör. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / BOTANİK ANABİLİM DALI
2000-2008
Araş. Gör. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ / MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / BİYOLOJİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
1998-2000
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KOÇYİĞİT M., ŞAFAK ODABAŞI N., Pollen morphology of some Allium L taxa sect Codonoprasum Alliaceae in Turkey, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, vol. 44, pp. 79-87, 2014.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. CAN L., EROL O., ŞAFAK ODABAŞI N., KÜÇÜKER O., Combining an ancient tradition with modern developments Latin and open access, Taxon, vol. 62, pp. 798-800, 2013.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
3. ŞAFAK N., ÖZHATAY E., Morphological and Palynological Studies on Cirsium baytopae Davis Parris and Cirsium bulgaricum DC Asteraceae, Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşis. II a. Biologie vegetală, vol. 58, pp. 51-60, 2012.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ŞAFAK ODABAŞI N., CAN L., EROL O., Melliferous plants of Işıklar (Ganos) mountain (Tekirdağ), International Congress on Natural and Engineering Sciences (01.09.2016-05.09.2016).
Özet bildiri
2. ŞAFAK ODABAŞI N., Pollen Morphology of Linum L. (Linaceae), Sect. Syllinum Griseb. from Turkey, VIth Balkan Botanical Congress (14.09.2015-18.09.2015).
Özet bildiri
3. ŞAFAK N., ÖZHATAY E., Comparative anatomical studies on Linum L. Sect. Dasylinum (Planchon ) Juz. (Linaceae) from Turkey, International Conference “Bioscience- Development and New Opportunities” (20.11.2013-22.11.2013).
Özet bildiri
4. CAN L., KÜÇÜKER O., ŞAFAK N., Palynological Study of Euphorbia Subgenus Chamaesyce from Turkey, 19th International Symposium "Biodiversity and Evolutionary Biology" of the German Botanical Society (DBG) (16.09.2010-19.09.2010).
Özet bildiri
5. SEVEROĞLU Z., ŞAFAK N., Fungal diseases on Linum in Turkey, Vth Balkan Botanical Congress (07.09.2009-11.09.2009).
Özet bildiri
6. ŞAFAK N., ÖZHATAY E., Palynological study on the pollen grains of Linum L. Sect. Dasylinum (Planchon) Juz. (Linaceae) from Turkey, Vth Balkan Botanical Congress (07.09.2009-11.09.2009).
Özet bildiri
7. ŞAFAK N., ÖZHATAY E., A new section Sect Heleolinum of the genus Linum Linaceae for Turkey, IVth Balkan Botanical Congress (20.06.2006-26.06.2006).
Tam metin bildiri
8. ŞAFAK N., ÖZHATAY E., One miraculous herb of Anatolia Turkey flax, IVth International Congress of Ethnobotany (21.08.2005-26.08.2005).
Özet bildiri
9. ŞAFAK N., ÖZHATAY E., Pollen grain characteristics of two related Cirsium species from European Turkey, IInd Balkan Botanical Congress (14.05.2000-18.05.2000).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ŞAFAK ODABAŞI N., L. tauricum subsp. bosphori (Linaceae)’nin polen çeperi ince yapısı, I. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi (02.09.2015-04.09.2015).
Özet bildiri
2. ŞAFAK ODABAŞI N., Tekirdağ ilinin bazı endemik ve nadir bitkileri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Turizmi ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu (22.05.2014-23.05.2014).
Özet bildiri
3. ŞAFAK N., CAN L., EROL O., Işıklar (Ganos) Dağı’nın (Tekirdağ) nektarlı bitkileri: bir ön değerlendirme ve ilk sonuçlar., Ekoloji Sempozyumu (02.05.2013-04.05.2013).
Özet bildiri
4. ŞAFAK N., ÖZHATAY E., Cirsium baytopae Davis Parris ve Cirsium bulgaricum DC üzerinde morfolojik ve sistematik araştırmalar, XVII Ulusal Biyoloji Kongresi (21.06.2004-24.06.2004).
Özet bildiri